Sıkça Sorulan Sorular
Emekli Sandığına Tabi olarak hizmet yaparken istafa edenler daha sonra tekrar SSK-BAĞ_KUR gibi kurumlarda hizmet yapanlar tekrar Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlayanların DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUS nedir

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 117.maddesi; "Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan, istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazı ile müracaat edilerek aranmayanlar Sandık lehine zaman aşımına uğrar." Hükmünü amirdir.
Bu nedenle zaman aşımı süresi olan 5 yıl geçmeden Emekli Sandığından Bu kesenekler hakkında dilekçe ile başvurarak SSK yada BAĞ-KUR'a intibak yapılması için işlem başlatmalısınız. Şayet herhangi bir işte çalışmıyorsanız bile mutlaka ödediğiniz primler hakkında Emekli Sandığı ile yazışarak neler yapılacağını öğrenmelisiniz.

Süt iznimi nasıl kullanabilirim

Çocuğu bir yaşını tamamlayana kadar günde bir buçuk saatlik süt izninden yararlanabilir ve saat seçim hakkı anneye aittir.

Doğum sonrası aylıksız izin almak istiyorum ne yapmalıyım

Doğum yapan memurlara istekleri halinde doğum sonrası mazeret izinlerinin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Doğum yaptım neler yapmam gerekiyor

Doğum raporu veya alındıysa bebeğin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Aile Yardımı Bildirim Formu ve sağlık karnesi için Tedavi Yardımı Beyanı Formu doldurularak bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi ve Doğum sonrası mazeret iznimi nasıl kullanabilirim

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104.maddesinin (a) fıkrası “Memura Doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzüre toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler doğum sonrası süreye eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır” uyarınca; doğum öncesi mazeret izninizin son 3 haftaya kadar çalışabilir tabip raporunuz varsa artan 5 haftayı da doğum sonrası 8 haftalık mazeret izninize ekleyebilirsiniz.

Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım

Terhis belgesi yada terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Aynı zamanda yukarıda belirtilen belgelerin birer fotokopisi ile Personel Dairesi Başkanlığına bizzat gelerek maaş işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

Askere gideceğim ne yapmalıyım

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına başvurarak Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğüne bizzat uğrayarak peşin alınan maaş iadesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmalısınız.

Kadro Ünvanım, görev yerim (veya diğer bilgiler) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim

Personel Dairesi Başkanlığına bizzat gelerek yeni çıkarılan kimlik bilgileri formunu imzalamanız halinde yeni kimlik kartınız hazırlanacaktır.

Boşandım ne yapmam gerekiyor

Mahkeme kararını ekleyeceğiz bir dilekçe ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi ile düzenlediğiniz Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı Formu ile Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Eşim işten çıktı Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı için ne yapmam gerekiyor

Eşinizin işinden ayrıldığına dair bir belgeyi, yazacağınız dilekçenize ekleyerek Aile Yardım Bildirim Formu ve Tedavi Beyannamesi doldurup Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Evlendim ne yapmam lazım

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile nüfus cüzdanınızın fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Bildirimi Formunu doldurup ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Annenin de memur olması durumunda çocuklar annenin Tedavi Beyannamesinde gösterilebilir mi

Çocuğunuzun doğum raporu veya nüfus cüzdanı çıkartıldı ise nüfus cüzdanının fotokopisini eklediğiniz dilekçeniz ile birlikte doldurduğunuz Tedavi Beyannamesi ve Aile Yardımı Bildirimi Formunu ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Ücretsiz izin sürelerimi emeklilikten saydırabilir miyim

1.7.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4905 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72'nci maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır.

657 sayılı Kanunun 108'inci maddesine göre;
1.    Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin sağlık durumları sebebiyle memura,
2.    On hizmet yılını doldurmuş memurlara,
3.    Doğum yapan memurlara ve
4.    Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların eşleri ile yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine aylıksız izin verilmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72'nci maddesinin önceki haline göre, memurun aylıksız izin dönüşünden itibaren 3 ay içerisinde, Emekli Sandığına başvurarak tespit edilen kesenek ve karşılıklarını yatırması halinde, bu süreler emeklilik süresinin tespitinde değerlendirilmekteydi. Ancak yapılan yeni düzenlemede bu üç aylık sınır kaldırılmıştır. Buna göre aylıksız izin kullanan memurların, emekli olacakları tarihten en az 6 ay önce başvurarak, aylıksız izne tekabül eden kesenek ve karşılıkları yatırmaları halinde, aylıksız izin süreleri emeklilik yönünden değerlendirilebilecektir.