Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;

 

  • Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
  • Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
  • Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
  • Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
  • Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır
  • Şube müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, şube müdürlükleri ile üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.