Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı

Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;

*  Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

*  Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

*  Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,

* Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve
   uygulamak,

* Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmaktır.

   Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Şube Müdürlükleri ile 
   Üniversite birimleri arasındaki koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.