Yönerge ve Yönetmelikler


Arama

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Yönergeler
EYS-YNG-003 Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama İlkeleri Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-049 TNKÜ Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

 

TNKÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR...