2020-01-03

Akademik Teşvik 2020AKADEMİK TEŞVİK 2020

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
Başvuru Takvimi (2020)
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyeleri

 

Öğretim Elemanları Tarafından Kullanılacak Belgeler / Formlar

Başvuru Beyan Formu
Başvuru Dosyasına Eklenmesi Gereken Belgeler

 

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonları Tarafından Kullanılacak Belgeler/Formlar

Karar Tutanağı
Değerlendirme Raporu (*)
Puan Tablosu

 

* Değerlendirme raporuna sadece öğretim elemanının uygun görülmeyen veya değişiklik öngörülen faaliyetleri ile ilgili açıklamalar eklenmelidir. Uygun olduğu değerlendirilen faaliyetlerin Değerlendirme Raporuna işlenmesi ve/veya bu faaliyetlerle ilgili açıklama yazılması gerekli değildir.

 

Prof.Dr. Bülent EKER

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanı