2020-01-29

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI AKADEMİK NORM KADRO ÇALIŞMASI2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin,  4.maddesinin 8.fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 25.01.2019 tarih ve 7150, 7157 ve 7329 sayılı yazılarına  (Sağlık , Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarında, Tıp Programlarında ve Mühendislik Programlarında yapılan Asgari Ölçütlerle ilgili değişiklikler) istinaden, 28.12.2020 tarih ve 24-30 Üniversitemiz Senato Kararı ile  Akademik Personeli 2021 yılı Norm Kadro Planlaması yeniden güncellenerek ekte sunulmuştur. İlgili planlamaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.