Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


  • Akademik atama ve yükseltme için yapılan taltif tören sayısı
  • Akademik personele verilen eğitim sayısı
  • İdari personele verilen hizmet içi eğitim sayısı
  • İdari personel için açılan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sayısı
  • Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
  • Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlerde görevlendirilme sayısı