DİSİPLİN SORUŞTURMASI

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinde yapılan değişiklikler ile ilgili  Üniversitemizce soruşturma işlemlerinin yürütülmesinde dikkate alınması gereken hususlar 09.12.2016 tarih, 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 26.- 34. maddeleri arasında yapılan düzenleme uyarınca soruşturma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Disiplin ve Ceza İşleri" başlıklı 53 – 54. maddeler arasındaki hükümlere göre yürütülür.

6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve eklenen yeni maddeler sonucunda 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin son hali ile getirilen değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.