İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.İSG.005 Ramak Kala, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistiklerinin Tutulması İş Akış Süreci
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060. Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.063. 35. Madde Uyarınca Gelen Öğretim Elemanı İş Akış Süreci
İ.A.Y.064. 35. Madde Uyarınca Giden Öğretim Elemanı İş Akış Süreci
İ.A.Y.065. 38. Madde Uyarınca Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.066. 39. Madde Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.067. 40/A Ve 40/D Kurumiçi-Kurumdışı Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.068. 40/B Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.069. 40/B Üniversitemizden Diğer Üniversitelere Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.070. 1416 Sk. Kapsamında Atama İş Akış Süreci
İ.A.Y.071. Akademik Personel Hizmet Değerlendirme (SSK, Bağ-Kur vs) İş Akış Süreci
İ.A.Y.073. Akademik Personel Terfi İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.074. Dekan Ataması İş Akış Süreci
İ.A.Y.075. Görev Süre Uzatımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.076. Öğretim Elemanı Açıktan ve Naklen Ataması İş Akış Süreci
İ.A.Y.077. Öğretim Üyesi Açıktan Ve Naklen Atama İş Akış Süreci
İ.A.Y.078. Tus, Dus Ve Ydus Atama İş Akış Süreci
İ.A.Y.079. Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı İş Akış Süreci
İ.A.Y.080. Açıktan Atama (Engelli Personel) İş Akış Süreci
İ.A.Y.081. Açıktan Atama (Kpss) İş Akış Süreci
İ.A.Y.084. Açıktan Atama (Terörle Mücadele) İş Akış Süreci
İ.A.Y.085. Açıktan Atama (Yeniden Atama) İş Akış Süreci
İ.A.Y.086. Aday Memurların Asalet Tasdik İş Akış Süreci
İ.A.Y.087. İdari Personel Görevlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.088. İdari Personel Hizmet Değerlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.090. İdari Personel Terfi İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.091. İstatistik İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.092. Kurum İçi Nakil İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.093. Müstafi İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.094. Özelleştirme Kapsamında Yapılan Atama İş Akış Süreci
İ.A.Y.095. Personel Askerlik İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.097. Hizmet Belgesi Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.099. Öğrenim Değerlendirme İş Akış Süreci
İ.A.Y.100. Pasaport İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.101. İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.102. Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci
İ.A.Y.214. İş Akış Süreç Çizelgesinin Revizyonu İş Akış Süreci
İ.A.Y.215. İş Akış Süreç Çizelgesinin İptali İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.227. 4/D Sürekli İşçi Alım İlanı İş Akış Süreci
İ.A.Y.228. 4/D Sürekli İşçi Emeklilik İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.229. Ceza Soruşturması İş Akış Süreci
İ.A.Y.230. Ceza Soruşturması Öncesi İnceleme İş akış Süreci
İ.A.Y.231. İnceleme İş Akış Süreci
İ.A.Y.234. Emekli Kesenekleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.235. Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.236. Giyim Yardımı Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.237. İş Kazası Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.248. İSG Ek Çalışma Tahakkukları İş Akış Süreci
İ.A.Y.249. Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturmaları İş Akış Süreci
İ.A.Y.250. Sürekli İşçi Disiplin Soruşturmaları İş Akış Süreci
İ.A.Y.251. 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı İş Akış Süreci
İ.A.Y.252. Naklen Atama iş Akış Süreci
İ.A.Y.253. Açıktan Atama (2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu) İş Akış Süreci
İ.A.Y.254. Ücretsiz İzin Askerlik/Doğum (657 Sayılı DMK.- 4B Sözleşmeli Personel-4D Sürekli İşçi) İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.255. Akademik ve İdari Personel İptal-İhdas, Tenkis-Tahsis Kadro İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.256. İstifa (657 Sayılı DMK- 4B Sözleşmeli Personel-4D Sürekli işçi) İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.272. Arşivleme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.273. Birim/Kurum Arşivinden Ödünç Alınan/Verilen Belge/Dosya İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.274. Arşiv Ayıklama ve İmha İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.275. Birim/Kurum Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporları İş Akış Süreci
İ.A.Y.277. Sendika Üye Tespit Toplantısı İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.284. Risk Analizi İş Akış Süreci
İ.A.Y.285. Risklerin İzlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.286. Risklerin Raporlanması İş Akış Süreci