2022-11-11

Üniversitemiz Personeline Oryantasyon Eğitimi VE İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi VerildiDaire Başkanlığımızca, Üniversitemizde göreve yeni başlayan personele 11.11.2022 tarihinde, Genel Sekreter Yardımcısı Adnan ARABUL, Öğr.Gör. Metin TAŞKIRAN ve Dr. Türkan HASTÜRK'ün katılımıyla oryantasyon eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.