2022-11-17

Üniversitemiz Birimlerine Ziyaret... Kalite çalışmaları kapsamında Personel Daire Başkanlığı olarak Üniversitemiz bünyesindeki akademik ve idari birimlerimiz ile Kurum içerisindeki iletişimi arttırmak amacıyla görev yapmakta olan personelin görüşlerini ve taleplerini kayıt altına alıp değerlendirdik.

 

Birim Ziyaretleri Değerlendirme Tutanağı